81.

Krohnkite 0.5

Kwin Scripts by esjeon
12 comments
Score 81.9%
Mar 28 2019
82.
Score 50.0%
Mar 25 2019
83.

PineWM 1.0

Window-Maker Themes by zinjanthr0pus
Score 50.0%
Mar 24 2019
84.

ArcMpd-Ice 1.0

Ice-WM Themes by jolmasch
Score 50.0%
Mar 24 2019
85.

Latte Window Colors 0.2

Kwin Scripts by Psifidotos
5 comments
Score 74.4%
Plings: 1
Mar 23 2019
86.
Score 50.0%
Mar 22 2019
87.
Score 50.0%
Mar 22 2019
88.
Score 66.7%
Mar 22 2019
89.

Scale Minimize Animation

Kwin Effects by zzag
9 comments
Score 63.3%
Plings: 1
Mar 21 2019
90.

Striped Glassy 1.3 [NEW]

Metacity Themes by novomente
1 comment
Score 71.7%
Plings: 1
Mar 19 2019