1.

Royale

Pek-WM Themes by ryuo
5.0
Feb 27 2008
2.

SONA Pekwm

Pek-WM Themes by lassekongo83
4 comments
5.0
Aug 16 2008
3.

Benu

Pek-WM Themes by vnils
4 comments
5.7
Mar 22 2010
4.

PekWM Windows XP

Pek-WM Themes by ShadowKyogre
1 comment
5.0
Mar 06 2010
5.

idunn

Pek-WM Themes by skif
5.0
Jun 17 2009
6.

BR

Pek-WM Themes by ProfGast
5.0
Jul 04 2009
7.

Pekwm Vista Black

Pek-WM Themes by adriano
5.0
Nov 18 2008
8.

sqc

Pek-WM Themes by nitrofurano
5.0
Dec 27 2008
9.

Magni

Pek-WM Themes by crimeboy
5.0
Jan 07 2009
10.

norova

Pek-WM Themes by mythus
5.0
May 09 2009