1.
Score 53%
53 Likes
47 Dislikes
Feb 02 2018
2.

Hexagon16Compiz 1.0

Compiz Themes by Hexagon16
2 comments
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
May 26 2017
3.
Score 56%
56 Likes
44 Dislikes
Apr 30 2016
4.

Gnome Panel Transparency

Compiz Themes by paudelanup
5 comments
Score 55%
55 Likes
45 Dislikes
Mar 16 2014
5.

Spark 1.0

Compiz Themes by frag
1 comment
Score 53%
53 Likes
47 Dislikes
Feb 14 2013
6.
Score 67%
67 Likes
33 Dislikes
Oct 31 2012
7.
Score 52%
52 Likes
48 Dislikes
Sep 02 2012
8.

Cybermil 1.0

Compiz Themes by fragmentum
7 comments
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Jun 29 2012
9.

Nucleotid 1.0

Compiz Themes by Nucleo72
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Apr 02 2012
10.
Score 74%
74 Likes
26 Dislikes
Mar 18 2012